Beth – el

In het Nederlands is men niet in staat om de diepere en volle betekenis van een Hebreeuws woord te herkennen. Vandaar dat wij u dit willen uitleggen zodat u begrijpt waarom wij deze naam gekozen hebben voor onze gemeente.

De korte betekenis vanuit het Hebreeuws is Huis van God, maar de Hebreeuwse letters hebben ook los van elkaar betekenis en worden samengevoegd voor de uiteindelijke uitleg van een Hebreeuws woord.

בֵ Dit is de letter Beet . De betekenis van deze letter is ‘HUIS’

ת De letter Tav. De betekenis van deze letter is ‘KRUIS’

De laatste twee letters van het Hebreeuwse woord Beth-el zijn de Alef en de Lamet. Dit leest als EL. El is een naam voor God de ‘EEUWIGE’

א

ל

De letter ‘Beet’ betekent dus ‘huis’, wat je dus ook kunt vertalen met ‘thuis’, want dit staat voor geborgenheid en veiligheid en vul nog maar meer in. Na de zondeval van de mens heeft Jezus de weg weer opnieuw vrijgemaakt door het geven van Zijn leven als plaatsvervangend offer, wij hadden door de gevolgen van onze zonde moeten sterven, om weer in de tegenwoordigheid van God te mogen leven: bij God weer thuis mogen komen.

De Tav staat voor ‘KRUIS’. Het kruis staat voor het kruis van Jezus.

Hoe we dit kunnen vertalen naar de betekenis?

Gods huis wil een thuis voor ons zijn of worden en om in Gods huis of bij Hem thuis te mogen komen moeten wij Jezus God’s zoon en de Messias van Israël, aannemen als onze Redder. Zowel voor de Jood als de niet Jood is Jezus de weg tot de Vader.

Door Jezus mogen wij ‘THUIS’ komen. In God’s veiligheid en bescherming. Vanuit het woord Bethel leiden wij ook onze kernwaarden af.