Uitleg van ons logo

  • Het kruis: De opstandingskracht, de bewaker, de opzichter en beschermer van de gemeente.
  • De witte duif staat voor: De openbaring van God’s Heilige Geest als de kracht van de Here welke leidt naar volmaaktheid.
  • De open bijbel: Het geheim van de waarheid van het woord van de Here, dat zal worden bekendgemaakt en verspreid door alle takken van de BPF.
  • De ring waarop ‘BPF’ geschreven staat: De Fellowship en de liefdeband van de gehele BPF familie. De gemeenteleden, werkers, dienstknechten van de Here, pastors, evangelisten, waar zij zich ook mogen bevinden in het uitvoeren van hun missie voor de Here.
  • De druppel water die neerdaalt: Het woord van de Here als het “Levende water” dat verfrissing en leven geeft aan hen die hiervan drinken.
  • Het Rechthoekige kader: Het kader staat voor de vier windrichtingen, wat weer betekent dat de missie van de BPF in alle richtingen en plaatsen met vastberadenheid zal worden verspreid.