Onze kernwaarden zijn afgeleid van onze naam als gemeente.

Een huis van lofprijs en aanbidding

Een huis van veiligheid en bescherming

Een huis van gebed

Een huis van bevrijding

Een huis van genezing voor geest, ziel en lichaam

Een huis van God’s gezag en autoriteit (God regeert in ons leven en niet de duisternis)

Een huis van opwekking (in afwachting van de laatste regen ‘opwekking’ voor de wederkomst van Jezus)

Een huis dat levensheiliging preekt