Wie zijn wij

Onze gemeente heet ‘Bethel Pentecostal fellowship’. Wij zijn ‘de Pentecostals van Groningen’ die geloven in de kracht van Jezus onze God die elk mensenleven, ongeacht achtergrond, kan veranderen en in Zijn bestemmingsplan wil brengen dmv een levende relatie met Jezus.

Wij zijn een opstartende gemeente en vallen onder de Fire of God Ministries.

In juli 2020 is er in de stad Groningen een outreach ontstaan vanuit de Fire of God Ministries met als doel om mensen tot het geloof te brengen en tot discipelen te maken. De outreach ontstond vanwege de Corona crisis waardoor gemeenten dicht waren.

Deze outreach was inmiddels uitgegroeid tot een kleine jonge gemeente waardoor na onze eerste vergadering in februari 2021 officiëel werd besloten om de outreach voort te zetten als een pinkstergemeente met als naam Bethel.

Onze volledige naam luidt (en gaat verder onder de naam) Bethel Pentecostal Fellowship. Bethel staat voor huis van God (zie betekenis Beth-el).

Pentecostal staat voor Pinkstergemeente (bekering, wedergeboorte, doop door onderdompeling in de naam van Jezus Christus, doop in de Heilige Geest en spreken in tongen), Fellowship staat voor gemeenschap of hechte relaties onder gelovigen.

Wij noemen ons ook apostolic omdat ons fundament is de brief van apostel Paulus aan Efeze 2:20. Wij hanteren niet de doctrines van de kerkvaders, maar onderwijzen alleen datgene wat de Bijbel leert.

U vraagt zich misschien af,waarom een Engelse naam? Dit omdat wij een multiculturele gemeente zijn. Vanwege de diversiteit van onze bezoekers willen wij die diversiteit uitdrukken d.m.v. een Engelse benaming.


Pastor Teunis Dekker

Pastor Teunis Dekker is onze voorganger. Hij is zowel voorganger als revivalist. Hij heeft in het verleden verschillende gemeenten gesticht en gecoacht. Ook heeft hij een grote bewogenheid voor Indonesië, waar hij dan ook met grote regelmaat heen gaat voor genezing en reddings campagnes. Daar hebben wij ook twee zustergemeenten.
Afgelopen Corona tijd is onze gemeente ontstaan doordat kerken dicht waren en er mensen tot bekering waren gekomen. Daar begon hij onder de Fire of God ministries met een fundamenten cursus. Maart 2021 werd hij gevraagd om er een gemeente van te maken. Doordat Pastor Teunis een profetie had ontvangen een aantal jaren geleden wist hij dat dit de wil van God was.

Onze pastor is getrouwd met Sherly Dekker. Zij komt oorspronkelijk uit Indonesië. Wij noemen haar onze ‘First Lady‘. Zij heeft een masters in rechten en heeft een masters als marketing analist. Deze laatste masters heeft ze gehaald in de Verenigde Staten en is daar na de studie blijven wonen en is Amerikaans staatsburger geworden. Onze ‘First Lady’ heeft een grote bewogenheid voor de wereld tevens wil zij in Nederland graag de Indonesische gemeenschap bereiken met het goede nieuws van het evangelie. Haar bediening ligt op het vlak van gebed. Zij is een echte gebedsstrijdster (prayer warrior). Met dit laatste ondersteunt zij haar man Pastor Teunis Dekker en de gemeente dan ook.


Zusterkerken

Pastors Sammy and Berniece Yonathan
Lampung, Sumatra Indonesia

Pastors Henry and Debby Naibaho
Bitung, Manado Indonesia


Cel visie van de Bethel Pentecostal Fellowship

Groningen en de wereld voor Jezus!

Onze droom is om er deel van uit te maken om Groningen en de wereld voor Jezus te winnen. Dat is onze missie. Wij geloven dat God ons een mandaat heeft gegeven voor Groningen met een apostolische en profetische roeping voor Nederland, Europa en de naties van de wereld.

Elke leider wil weten hoe hij of zij een kerk kan laten groeien. Maar groei is meer dan een strategie. We hebben een visie nodig voor discipelschap, geestelijke groei en een missie voor gemeenteleven van de 21ste eeuw. Voor ons in de Bethel Pentecostal Fellowship is alles wat wij van waarde achten neergelegd in onze cel visie die wij hebben. Jarenlang heeft de Fire of God Ministries grote waarde gehecht aan intercessie, geestelijke gaven, geestelijke oorlogsvoering, gemeente groei, evangelisatie, zending, training en mobilisatie. Al deze aspecten komen volledig tot uiting in de cel visie die wij hebben geadopteerd en verder willen ontwikkelen, lerende van alle cel visies van over de hele wereld. Het dynamisch leven van de gemeente vindt plaats in onze cellen. De celgroep is daartoe een middel en niet het doel.


Huiscellen

Onze huiscellen worden genoemd “Zwaard van de Geest” en zijn elke week op vrijdagavond. Aanvang 19.30 uur. Er zijn momenteel meerdere huiscellen op verschillende locaties in de stad Groningen.